HOT LINE: 08 66 83 03 03

Canh miến

55.000đ

Canh miếng thì tất nhiên không thể thiếu miếng.

Thêm xíu ngò gai cho hương thơm đẩy đà. Bỏ vào chút nấm thập cẩm và cà rốt cho nước lèo thêm ngon và ngọt. Thế là có ngay tô canh miếng kinh điển và rất ư là Việt Nam.

p/s: Oppa 3 Lá style.